رنگ نما درنقاشی ساختمان

رنگ نما درنقاشی ساختمان رنگ نما مخصوص نمای خارجی ساختمان با پوشش  دهی و چسبندگی بسیار خوب بر روی دیوارهای سیمانی وبتونی وهم چنین به علت بالا بودن کیفیت و ماندگاری در برابر هوای رطوبت دار و نور خورشید و سرما گرما از رنگهای بسیار مقاوم وخوب برای نقاشی بیرون وخارجی خانه میباشد  به علت مقاوم بالای رنگ نما در نقاشی ازآن هم در مناطق گرم وخشک و سرد معتدل وبا انی وبارانی زا استفاده می کنند رنگ نما رنگ نما از نمونه رنگ هایی است که بر پایه حلال آب بوده و برای نقاشی کردن آن ابتدا باید سطح مورد نظر را از هرگونه آلودگی وچربی پاک نموده وآن را بر روی نما ی بیرونی ساختمان یا سطوح سیمانی. گچی وبتونی و...نقاشی کرد امروزه به علت قیمت بالای سنگ در نمای ساختمان وهم وچنین قیمت پایین رنگ از سنگ از رنگ نما بیشتر در نمای خارجی  ساختمان استفاده میکنند از نمونه رنگها ی نما  بسیار خوب در نقاشی رنگ روناس یا چوتن میباشد