انواع رنگها

رنگ روغنی :  بیشتر برای سطوح داخلی ساختمان دیوارها و نرده ها مورد استفاده قرار می گیرد.

رنگ پلاستیک :  بیشتر بر سقف ها کاربرد دارد که می توان از آن برای رنگ آمیزی دیوار ها نیز استفاده کرد.

رنگ اکریلیک : به هم برای دیوار و سقف کاربرد دارد اما از آن نمی توان بر روی فلزات استفاده کرد. رنگ نما بیشتر برای نما و دیوارهای حیاط کاربرد دارد.

مولتی کالر : بیشتر برای خانه ها و شرکتها کاربرد دارد از آن بر روی سطوح فلزی استفاده نکنید.

بلکا : بیشتر برروی دیوارها وشرکتها کاربرد دارد و برای استفاده فانه ها برای فشان دادن آن بر روی یک دیوار استفاده شود بهتر می باشد.

سیلر-کلیر : چوب

اپوکی : کف شرکتها و آهن آلات