تکنیک های لازم برای رنگ آمیزی دیوار

دیوارها یکی از موثرترین بخش دکوراسیثون منزل هستند زیر رنگ آنها تاثیر در ظاهر داخل خانه شما می باشد پس باید بدانیم از چه رنگهای در تزئین آن استفاده کنیم و با چه چیزهایی در ایجاد منظره دار بودن دیوار استفاده کنیم

1-    غلتک های مخصوص

2-    پارچه یا نایلون های مخصوص

3-    اسفنج

4-    شابلون

5-    غلتک برای راه راه کردن دیوار

• مقداری  رنگ ومل و تینر و ریکا و تخم مرغ با هم مخلوط و با غلتک های خاص در دیوار پرداخت داده میشود که می توان بر روی آن طرح گال و برگها و ...کشید.

• ابتدا دیوار را با رنگ خاص پتینه رنگ آمیزی و سپس رنگ مورد نظر را از لحاظ تیرگی درست و با نایلون و پارچه مخصوص بر روی دیوار کشیده و بعد از 10 الی 15 دقیقه آن را برداشته و از طرح مورد نظر می توانید لذت ببرید.

• اسفنج که بیشتر برای رنگ آمیزی ایجاد طرح روی سقف استفاده می شود با رنگ متفاوت بطوری که روی رنگ زمینه به چشم بزند آغشته و بر روی آن چسبانده تا طرحهای مورد نظر برروی آن بیفتد.

• شابلون: میتوانید دیوار مورد نظر را بعد از لکه گیری شابلون را روش چسبانده و با مل یا کناف در روی طرح کشید و حالتی که ایجاد شد بعد از برداشتن شابلون آن را با رنگ طرح دهید تا گل یا شکل مورد نظر شما به چشم بخورد.

• مثل روش اول می باشد با طرحی متفاوت