رنگ پلاستیک درنقاشی ساختمانی

رنگ پلاستیک درنقاشی ساختمانی

رنگ پلاستیک درنقاشی ساختمانی :ازپلاستیک در نقاشی ساختمان بیشتر دررنگ آمیزی سقفها استفاده میشود ازرنگ درجه یک پلاستیک در نقاشی ساختمان به دلیل قیمت پایین آن میتوان درنقاشی کردن ساختمان دردیوارهانیزاستفاده کرد مواردی که رنگ پلاستیک در نقاشی ساختمان ازجمله سقف سرویس ها وآشپز خانه وچهارچوبهای فلزی وآهن الات نباید استفاده کرد

نمونه کارهایی که بارنگ پلاستیگ نقاشی شده