تاثیر نقاشی ساختمان بر فضای داخل خانه

چیکار کنیم فضای شادتر و متنوع تر در محیط داخل خانه داشته باشیم تحقیقات  شگفت انگیز جدید ثابت کرده است که انتخاب رنگ مناسب در نقاشی ساختمان محل زندگی ویا محل کار تاچه اندازه می تواند به ایجاد فضای شاداب تر وجذاب ترمحیط کمک کند محققان دریافتند که نقاشی ساختمان مناسب می تواند تاثیر مثبت برروی حالات روحی وجسمی انسان از قبیل فشارخون کاهش ازترس وافزایش انرژی داشته باشد رنگهای گرم وانرژی زا در نقاشی ساختمان در میان هفت رنگ موجود در رنگین کمان (قرمز.زرد.نارنجی.سبز .آبی.بنفش.نیلی) رنگهای گرم در نقاشی ساختمان  رنگهای (قرمز.نارنجی.زرد)سرشار از انرژی میباشد این رنگها در نقاشی کردن اشپز خانه ها مناسب هستند به طور مثال رنگ زرد میتواند یک روز افتابی رادر آشپز خانه القا کند ویا چنانچه در اتاقی ورزش می کنید در نقاشی آن از رنگ قرمز استفاده کنید زیرا رنگ قرمز در افزایش میزان تنفس مناسب می باشد ۲رنگ خنثی ودقت در بینایی رنگ سبز برای چشم از بهترین رنگهاست وباعث تقویت چشم میشود پس برای نقاشی کردن جای له در آن مطالعه میکند ازرنگ سبز استفاده کنید ۳.آرامش بارنگ آبی نیلی وبنفش  این رنگها در ایجاد آرامش در فضا کار برد دارند پس در نقاشی ساختمان برای نقاشی اتاق خوابهای بزر گسالان وکودکان از این رنگها استفاده کنید بهتر میباشد